Geleneksel Sanatlar Derneği’nin 11 Kasım 2017 tarihinde düzenlediği Türkiye’nin Ustaları | Marmara Bölgesi Tanıtım programı kapsamında 6. Gümüş Lale Ödülü Minyatür sanatçısı Ülker Erke’ye takdim edildi.

Gerekçesi

Gümüş Lale Ödülü, Erke’ye, “Minyatür sanatına yaptığı katkılardan dolayı” verilmiştir.

Ülker Erke Öz geçmişi

Ülker Erke, Türk minyatür sanatını hocası Süheyl Ünver’den öğrenen ve onun değerleriyle aydınlattığı yolundan hiçbir zaman ayrılmayan şahsına münhasır bir sanatkârdır. Ülker Erke, sanat yaşamına Topkapı Sarayı Nakışhanesi’nde Süheyl Ünver’den tezhip öğrenerek başlamıştır.

Ali Sami Boyar ve Ercüment Kalmık’tan desen ve anatomi öğrenmiştir.

Yeniliklere açık, meraklı ve araştırmacı ruh yapısıyla yaşadığı ve gördüğü sahnelerden, okuduğu metinlerden esinlenerek resmettiği eserlerinden oluşan bir çok kitabı Türk minyatür dünyasına armağan etmiştir.

17 yaşında başladığı çalışmalarına 70 yıldır ara vermeden devam etmektedir. Yaptığı hiçbir minyatürü satmaya kıyamadığı için evi adeta bir sanat galerisine dönüşmüştür. Edremit’te müze yaptırarak Kültür bakanlığına devretmiştir.

Kitapları:

 1. Minyatürlerle Atatürk Evleri ve Atatürk’ le Anıtlaşan Yapılar
 2. Minyatürle Mevlana ve Mevlevilik
 3. Minyatürlerle Anadolu’dan Efsaneler
 4. Minyatürlerde Gemiler
 5. Ülker Erke’nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye’de Tarihi Sağlık Kurumları
 6. Minyatürlerle Türk Tıp Tarihi Sergisi
 7. Minyatürlerle Mevlevihaneler / Âlem Dönüyor
 8. Minyatürlerde Anadolu Halk Dansları
 9. Anadolu Minyatürleri
 10. Kuşlar
 11. Zeytin’in Hikayesi
 12. Masal ve Efsanelerle ilgili özgün Minyatürler