Hakkında

Gümüş Lale

Gümüş Lale Ödülü geleneksel sanatlar alanında verilen ilk ödüldür. 2006 yılından bu yana verilen Gümüş Lale Ödülü, ömürlerini geleneksel sanatlarımıza vakfetmiş, bu sanatlarımızın yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmuş, yeni arayışlarla zenginleştirmiş şahsiyetlere takdim edilmektedir. Bizzat sanatsal üretimleri ya da bu sanatların hakkında yaptıkları bilimsel katkılar, ödüllerin verileceği kişilerin belirlenmesinde temel oluşturur.

 

Gümüş Lale Ödülü geleneksel sanatlar alanında verilen ilk ödüldür. 2006 yılından bu yana verilen Gümüş Lale Ödülü, ömürlerini geleneksel sanatlarımıza vakfetmiş, bu sanatlarımızın yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmuş, yeni arayışlarla zenginleştirmiş şahsiyetlere takdim edilmektedir. Bizzat sanatsal üretimleri ya da bu sanatların hakkında yaptıkları bilimsel katkılar, ödüllerin verileceği kişilerin belirlenmesinde temel oluşturur.