Geleneksel Sanatlar Derneği’nin 21 – 27 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlediği Minyatür Buluşması kapsamında 4. Gümüş Lale Ödülü Minyatür sanatçısı Nurhan Atasoy’a takdim edildi.

Gerekçesi

Gümüş Lale Ödülü, Atasoy’a, “Minyatür sanatına yaptığı akademik katkılarından dolayı” verilmiştir.

Nurhan Atasoy Öz geçmişi

1934 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğan Prof. Dr. Nurhan Atasoy, ilk ve orta öğrenimini İstanbulda tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı bölümde tamamladı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, KÜSAV ve Taç Vakfının kurucu üyesi olan Atasoy 1997 yılında Maltepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığına atandı ve buradan emekli oldu.

Atasoyun son yıllardaki çalışmaları arasında en önemli yeri seramik, kumaş ve çadır tutuyor. Oxford Üniversitesi sanat tarihi profesörlerinden Julian Raby ile birlikte yazdığı İznik Seramikleri kitabı 1989da Londrada basıldı, daha sonra Fransızca ve Japonca edisyonları da yapıldı.

Prof. Nurhan Atasoy’un üzerinde durduğu başka bir eser de 15-18 yüzyıllar dönemi kumaşlarını ele alan çalışması oldu. Bu çalışmada yurtdışındaki koleksiyonlar dahil olmak üzere 1800 ipek kumaşa ulaştı.  Kumaş kitabında payına düşen çalışmayı bitirdikten sonra Surname-i Hümayunu yayına hazırlayan Atasoy’un bu eseri, 1582 yılı İstanbul hayatını her yönüyle minyatürlerinde yansıtan çok önemli bir görsel kaynak olma özelliği de taşıyor.